Via Design

este autorizata si atestata de catre urmatoarele autoritati:

 • AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA – ANCPI
  Certificat de autorizare pentru executie lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.
 • AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA – AFER
  – Autorizatie de Furnizor Feroviar pentru proiectare si consultanta in domeniul infrastructurii feroviare si de metrou
  – Agrement Tehnic Feroviar – indeplineste conditiile pentru utilizare in domeniul transportului feroviar si cu metroul
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
  Certificate de atestare pentru:
  a) Intocmirea studiilor hidrologice
  c) Intocmirea studiilor de gospodarire a apelor
  d) Elaborarea documentatiilor obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor
 • AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA – AACR
  Certificat de autorizare AAP proiectare, management de proiect , asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru:
  1. Constructii si obiective noi pentru infrastructura de aerodromuri:
  – Suprafete de miscare: piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, inclusiv pentru heliporturi;
  – Echipamente aferente suprafetelor de miscare: instalatii de iluminat si balizaj luminos;
  – Suprafete de siguranta: suprafete pavate si inierbate;
  – Constructii civile si industriale: statii electrice si posturi de transformare;
  – Constructii civile si industriale: terminale pasageri si marfa, turnuri de control, hangare.
  2. Lucrari de mentenanta (reparatii si intretinere) la obiectivele pentru infrastructura de aerodromuri:
  – Suprafete pavate (piste, cai de rulare, platforme si acostamente)
  -Balizaj luminos si instalatii de electroalimentare.
  Certificat de autorizare AAS pentru lucrari speciale de aeronautica civila (masurarea punctelor de interes aeronautic in Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrari de geodezie, topografie, cadastru si cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare si sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian.
 • MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – MADR
  Certificat de atestare pentru:
  a) Efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente
  a.1) studii topografice –cod St;
  a.2) studii geotehnice – cod Sg;
  a.3) studii hidrologice si hidrogeologice –
  b) Elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice
 • AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARI IN DOMENIUL ENERGIEI – ANRE
  Atestat de tip C1A pentru « proiectare de linii electrice, aeriene si subterane, cu tensiuni nominale de 0.4kV-20 kV, posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune.