RECOMANDARI JURIDICE SI TEHNICE PENTRU PROPRIETARII TERENURILOR situate in ZONE ADIACENTE DRUMURILOR NATIONALE

ASPECTE GENERALE:

  • Toate persoanele fizice si/sau juridice care au intentia de a executa lucrari (constructii, utilitati edilitare, etc.), in zone adiacente drumurilor nationale (DN), au obligatia de a obtine aviz/autorizare din partea CNAIR SA (administrator al DN din Romania), prin Directiile sale Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP).
  • Pe site-ul CNAIR S.A. sunt precizate conditiile de avizare/autorizare, in functie de tipul lucrarii. Printre aceste conditii se prevede ca:

“Daca amplasamentul este pe un sector de drum in curs de reabilitare, sau in vecinatatea traseului unui viitor drum (autostrada, drum expres), se va obtine punctul de vedere al proiectantului si consultantului, privind modul in care terenul este sau nu afectat de lucrarile prevazute a se executa in cadrul viitorului proiect”

AVAND LA BAZA EXPERIENTA ACUMULATA prin SOLICITARILE ANTERIOARE, facem precizarile:

EMITEREA unui PUNCT DE VEDERE al proiectantului VIA DESIGN IN TIMP OPTIM, necesita parcurgerea urmatoarelor ETAPE:

I. Prezentarea lucrarii catre CNAIR, prin DRDP, pentru STABILIREA NECESITATII obtinerii unui PUNCT de VEDERE al PROIECTANTULUI si pentru obtinerea planurilor de situatie ale proiectului de Executie/Modernizare a DN, aferente zonei de amplasare a lucrarii adiacente.
II. In cazul stabilirii necesitatii de obtinere a unui punct de vedere si in urma primirii planurilor de situatie, SE VA INTOCMI documentatia lucrarii adiacente raportat atat la situatia existenta a DN cat si la situatia viitoare a acestuia (pentru proiectele de Executie/Modernizare a DN care au documentatie aprobata). Daca este cazul, se va face corelarea si cu alte obiective in curs de avizare sau avizate in zona.

III. SE VOR TRANSMITE catre Proiectantul VIA DESIGN urmatoarele documente:

  • Adresa de solicitare (impreuna cu adresa CNAIR / DRDP in care se solicita obtinerea unui Punct de Vedere al Proiectantului VIA DESIGN) pentru precizarea lucrarii;
  • Proces verbal de constatare in teren, incheiat de Sectia de Drumuri Nationale(SDN) de pe raza de executie a lucrarii, pentru identificarea exacta a pozitiei acesteia;
  • Documentatia lucrarii (semnata de emitent si vizata de un Verificator de Proiect atestat pentru cerintele de calitate) pentru analiza, compusa din:

a) PIESE SCRISE:

  • Memoriu tehnic justificativ de prezentare a lucrarii, raportat la reperii existenti pe teren (borne kilometrice, borne hectometrice).

b) PIESE DESENATE (transmise si in format DWG):

  • Plan de Situatie cu identificarea exacta a pozitiei lucrarii raportata la bornele existente in teren (borne kilometrice, borne hectometrice) – preferabil in coordonate STEREO 70, scara- 1:1000/1:500
  • Profil longitudinal (scara – 1:1000/1:100)
  • Profil transversal tip (scara 1:100/1:50)
  • Profiluri transversale caracteristice (scara 1:100)